හඳුන්වාදීම

සූරිච් යනු ස්විට්සර්ලන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර සූරිච් කන්තෝරුවේ අගනුවර වේ. එය සූරිච් විලෙහි වයඹදිග කෙළවරේ උතුරු මැද ස්විට්සර්ලන්තයේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක