හඳුන්වාදීම

යෙලෝනයිෆ් යනු කැනඩාවේ වයඹ දිග ප්‍රදේශවල අගනුවර, එකම නගරය සහ විශාලතම ප්‍රජාවයි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ ග්‍රේට් ස්ලේව් විලේ උතුරු වෙරළේ, ආක්ටික් කවයට කිලෝමීටර් 400 ක් (සැතපුම් 250 ක්) දකුණින්, යෙලෝනයිෆ් බොක්කෙහි බටහිර පැත්තේ යෙලෝනයිෆ් ගඟ අසබඩ ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක