හඳුන්වාදීම

ෂියාන් යනු ෂැන්සි පළාතේ අගනුවරයි. වයඹදිග චීනයේ ගුවාන්ෂොං තැනිතලාවේ උප පළාත් නගරයක් වන මෙය චීනයේ පැරණිතම නගරවලින් එකක් වන අතර, පැරණිතම ප්‍රාන්ත අගනුවර සහ මහා පුරාණ අගනගර හතරෙන් එකකි. වෙස්ටර්න් ෂෝ, ක්වින්, වෙස්ටර්න් හැන්, සුයි සහ ටැන්ග් ඇතුළුව.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක