හඳුන්වාදීම

වොලොංගොං එහි බර කර්මාන්තය, එහි වරාය ක්‍රියාකාරිත්වය සහ එහි භෞතික සැකැස්මේ ගුණාත්මක භාවය නිසා කැපී පෙනේ. අඛණ්ඩව පාහේ සර්ෆ් වෙරළ දාමයක් සහ වැසි වනාන්තරවලින් වැසී ඇති ඉලවරා කඳු බෑවුම අතර පටු වෙරළබඩ තැනිතලාවක් වාසය කරයි. එහි ආසන දෙව්මැදුරක් ඇත, බොහෝ නිකායන්හි පල්ලි සහ දකුණු අර්ධගෝලයේ විශාලතම බෞද්ධ විහාරස්ථානය වන නාන් ටියන් පන්සල.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි