හඳුන්වාදීම

වින්ඩ්සර් යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝහි මිචිගන්හි ඩෙට්‍රොයිට් සිට කෙලින්ම ඩෙට්‍රොයිට් ගඟේ දකුණු ඉවුරේ පිහිටි නගරයකි. එසෙක්ස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති එය කැනඩාවේ දකුණු දිගම නගරය වන අතර ක්විබෙක් සිටි-වින්ඩ්සර් කොරිඩෝවේ නිරිතදිග කෙළවර සලකුණු කරයි. 217,188 සංගණනයේදී නගරයේ ජනගහනය 2016 ක් වූ අතර එය ලන්ඩන් සහ මුළුතැන්ගෙයි වලින් පසු නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝ හි තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක