හඳුන්වාදීම

වයිට්හෝර්ස් යනු යුකෝන්හි අගනුවර සහ එකම නගරය වන අතර උතුරු කැනඩාවේ විශාලතම නගරය වේ. එය 1950 දී සංස්ථාගත කරන ලද අතර දකුණු යුකෝන්හි ඇලස්කාවේ අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 1426 (M තිහාසික සැතපුම් 918) හි පිහිටා ඇත. වයිට්හෝර්ස් හි නගර සහ රිවර්ඩේල් ප්‍රදේශ යුකොන් ගඟේ වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ ආරම්භ වී ඇලස්කාවේ බෙරිං මුහුද හමුවෙයි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක