හඳුන්වාදීම

විස්ලර් යනු කැනඩාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියා පළාතේ වෙරළබඩ කඳුකරයේ දකුණු පැසිෆික් කඳුකරයේ පිහිටි නිවාඩු නිකේතනයකි, වැන්කුවර් සිට කි.මී. 125 ක් (සැතපුම් 78) උතුරින් සහ පෙම්බර්ටන් නගරයට කි.මී.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක