හඳුන්වාදීම

වෙලින්ටන් යනු නවසීලන්තයේ අගනුවරයි. එය පිහිටා ඇත්තේ කුක් සමුද්‍ර සන්ධිය සහ රෙමූටාකා කඳු වැටිය අතර උතුරු දූපතේ නිරිතදිග කෙළවරේ ය. වෙලින්ටන් දකුණු උතුරු දූපතේ ප්‍රධාන ජනගහන මධ්‍යස්ථානය වන අතර එය වෙලින්ටන් කලාපයේ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වන අතර එයට කපිටි වෙරළ සහ වයිරාරපා ද ඇතුළත් වේ. එය ස්වෛරී රාජ්‍යයක ලෝකයේ දකුණු දිග අගනුවරයි. වෙලින්ටන්හි සෞම්‍ය දේශගුණික දේශගුණයක් පවතින අතර සාමාන්‍ය සුළං වේගය අනුව ලොව සුළං සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් NZ ඩොලරය
  • භාෂාව චමෝරෝ, ඉංග්‍රීසි