හඳුන්වාදීම

විශාකාපට්ටම් දිස්ත්‍රික්කයේ මූලස්ථානය ලෙස සේවය කරන ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශ්හි විශාලතම හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එය භූගෝලීය වශයෙන් නැගෙනහිර කඳුකරය සහ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇත.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක