හඳුන්වාදීම

වල්ලඩොලයිඩ් යනු ස්පා Spain ් in යේ නගරයක් වන අතර කැස්ටිල් සහ ලියොන්හි ස්වාධීන ප්‍රජාවේ අගනුවර වේ. එහි ජනගහනය 309,714 කි (2013 ඇස්තමේන්තු), එය ස්පා Spain ් 's යේ 13 වන වැඩිම මහ නගර සභාව සහ වයඹදිග ස්පා Spain ්' s යේ විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි. මහ නගර සභා 20 ක ජනගහනය 414,244 ක් වන ස්පා Spain ් in යේ එහි අගනගරය 23 වන ස්ථානයේ සිටී.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක