හඳුන්වාදීම

වැලෙන්සියාව යනු වැලෙන්සියාවේ ස්වාධීන ප්‍රජාවේ අගනුවර වන අතර මැඩ්රිඩ් සහ බාර්සිලෝනාට පසුව ස්පා Spain ් in යේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර නගර සභාවේ 800,000 ක් පමණ වාසය කරයි. අසල්වැසි මහ නගර සභාවලින් සමන්විත පුළුල් නාගරික ප්‍රදේශයක ජනගහනය මිලියන 1.6 ක් පමණ වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක