හඳුන්වාදීම

මිලියන 1.1 කට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන උල්සාන්, නිල වශයෙන් උල්සාන් මෙට්‍රොපොලිටන් නගරය, දකුණු කොරියාවේ හත්වන විශාලතම අගනගරය වන අතර සමස්තයක් වශයෙන් අටවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් කේ.ආර්
  • භාෂාව කොරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක