හඳුන්වාදීම

ටෘජිලෝ යනු වයඹ දිග පේරු හි වෙරළබඩ නගරයක් වන අතර ලා ලිබර්ටාඩ් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. එය පේරු හි තුන්වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත නගරයක් වන අතර තුන්වන වඩාත් ජනාකීර්ණ අගනගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වේ. එය පිහිටා ඇත්තේ මොචේ ගං ඉවුරේ, පැසිෆික් සාගරයේ මුඛය අසල, මොචේ නිම්නයේ ය.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක