හඳුන්වාදීම

ට්‍රිපෝලි යනු උතුරු ලෙබනනයේ විශාලතම නගරය වන අතර රටේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ. බේරූට් අගනුවරට කිලෝමීටර් 85 ක් (සැතපුම් 53) උතුරින් පිහිටා ඇති මෙය උතුරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ සහ ට්‍රිපොලි දිස්ත්‍රික්කයේ අගනුවරයි. ට්‍රිපෝලි නැගෙනහිර මධ්‍යධරණි මුහුද නොසලකා හරින අතර එය ලෙබනනයේ උතුරු දෙසින් පිහිටි වරාය වේ.

  • මුදල් එල්බී පවුම
  • භාෂාව අරාබි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක