හඳුන්වාදීම

ට්‍රයිස්ටේ යනු ඊසානදිග ඉතාලියේ නගරයක් සහ වරායකි. එය පිහිටා ඇත්තේ ඇඩ්‍රියාටික් මුහුද සහ ස්ලොවේනියාව අතර පිහිටා ඇති ඉතාලි භූමියේ පටු තීරුවක කෙළවරට වන අතර එය නගරයට දකුණින් හා නැගෙනහිරින් කිලෝමීටර 10–15 (සැතපුම් 6.2–9.3) ක් දුරින් පිහිටා ඇත. ක්‍රොඒෂියාව දකුණට කිලෝමීටර 30 ක් (සැතපුම් 19) පමණ වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක