හඳුන්වාදීම

ටූලූස් යනු ප්‍රංශ දෙපාර්තමේන්තුවේ හොට්-ගාරොන්ගේ සහ ඔක්සිටානි කලාපයේ අගනුවරයි. නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ මධ්‍යධරණි මුහුදේ සිට කිලෝමීටර් 150 ක් (සැතපුම් 93 ක්), අත්ලාන්තික් සාගරයේ සිට කිලෝමීටර් 230 ක් (සැතපුම් 143) සහ පැරිසියේ සිට කි.මී. 680 ක් (සැතපුම් 420) දුරිනි. එය ප්‍රංශයේ සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර 466,297 ජනවාරි වන විට එහි වැසියන් 2014 කි. ප්‍රංශයේ ටූලූස් “රෝස නගරය” (ලා විලේ රෝස්) ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක