හඳුන්වාදීම

ටෝරන්ගා යනු බොක්ක ප්ලෙන්ටි කලාපයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර නවසීලන්තයේ පස්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර නාගරික ජනගහනය 135,000 කි (2019 ජුනි). එය 13 වන ශතවර්ෂයේ අගභාගයේදී මාඕරි විසින් ද 19 වන සියවසේ මුල් භාගයේ යුරෝපීයයන් විසින් ද පදිංචි කරන ලද අතර 1963 දී නගරයක් ලෙස පිහිටුවන ලදී.

  • මුදල් NZ ඩොලරය
  • භාෂාව චමෝරෝ, ඉංග්‍රීසි