හඳුන්වාදීම

ටැලින් යනු එස්තෝනියාවේ අගනුවර, ප්‍රාථමික හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. බෝල්ටික් මුහුදේ ෆින්ලන්ත බොක්ක වෙරළ තීරයේ රටේ උතුරු කොටසේ පිහිටා ඇති එහි ජනගහනය 434,562 කි. පරිපාලනමය වශයෙන් හර්ජු මාකොන්ඩ් හි කොටසක් වන ටැලින් යනු එස්තෝනියාවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය, කාර්මික, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයයි.

  • මුදල් ඔටුන්න
  • භාෂාව එස්තෝනියානු, රුසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක