සිඩ්නි
ඕස්ට්රේලියාව

සිඩ්නි

විස්මිත බොඩිබ් සැපයුම්කරුවන්, නුරු සම්බාහනය සිඩ්නි නාමාවලිය

හඳුන්වාදීම

සිඩ්නි 2000 ගිම්හාන ඔලිම්පික් වැනි ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා සත්කාරකත්වය ලබා දී ඇත. ලොව වැඩියෙන්ම නරඹන ලද නගර පහළොව අතරට නගරය අයත් වන අතර සෑම වසරකම මිලියන සංඛ්‍යාත සංචාරකයින් පැමිණේ. ශරීර රබර් සහ සිඩ්නි නුරු සම්බාහනය ඔබේ නොමිලේ පැය කිහිපයක් ගත කිරීමට හොඳ ක්‍රමයක් වන අතර එය සංචාරකයින්ගෙන් සෑහෙන දුරකි - RubPage.com හි පොත

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඔක්., නොවැ., පෙබරවාරි අග, මාර්තු.