හඳුන්වාදීම

ස්ටුට්ගාර්ට් යනු ජර්මානු බේඩන්-වර්ටම්බර්ග් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. ස්ටුට්ගාර්ට් පිහිටා ඇත්තේ නෙකාර් ගඟේ සාරවත් නිම්නයක වන අතර එය දේශීයව හැඳින්වෙන්නේ “ස්ටුට්ගාර්ට් කොල්ඩ්‍රන්” යනුවෙනි. එය ස්වාබියානු ජුරා සහ කළු වනාන්තරයේ සිට පැයක් පමණ වේ. එහි ප්‍රදේශය 634,830 ක ජනගහනයක් වන අතර එය ජර්මනියේ හයවන විශාලතම නගරය බවට පත්වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක