හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ජෝන්ස් යනු කැනේඩියානු පළාතේ නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්ඩ් සහ ලැබ්‍රඩෝ හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය විශාල කැනේඩියානු දූපතක් වන නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්ඩ් හි ඇවලෝන් අර්ධද්වීපයේ නැගෙනහිර කෙළවරේ ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක