හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ජෝන් යනු කැනඩාවේ නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාතේ ෆන්ඩි බොක්කෙහි පිහිටි අත්ලාන්තික් සාගරයේ වරාය නගරයකි. ශාන්ත ජෝන් යනු කැනඩාවේ පැරණිතම සංස්ථාපිත නගරය වන අතර එය 18 මැයි 1785 වන දින III වන ජෝර්ජ් රජුගේ පාලන සමයේදී රාජකීය ප්‍ර ter ප්තිය මගින් පිහිටුවන ලදී.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක