හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ජෝර්ජ් යනු එක්සත් ජනපදයේ t ටාහි වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. ඇරිසෝනා දේශ සීමාවේ නිරිතදිග කොටසේ t ටා, ඇරිසෝනා සහ නෙවාඩා යන ත්‍රි-රාජ්‍ය හන්දිය අසල පිහිටා ඇති මෙය ශාන්ත ජෝර්ජ් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි