හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ඇල්බට් යනු එඩ්මන්ටන් නගරයට වයඹ දෙසින් ස්ටර්ජන් ගඟේ ඇල්බර්ටා හි පිහිටි නගරයකි. එය මුලින් මෙටිස් ප්‍රජාවක් ලෙස පදිංචි වූ අතර දැන් එය එඩ්මන්ටන් මෙට්‍රොපොලිටන් කලාපයේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක