හඳුන්වාදීම

ෂෙන්ෂෙන් යනු දකුණු ගුවැන්ඩොං පළාතේ මධ්‍යම වෙරළ තීරයේ පර්ල් ගංගා මෝය නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන උප පළාත් නගරයකි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව. එය පර්ල් ගඟේ ඩෙල්ටා මෙගාලොපොලිස් හි කොටසක් වන අතර හොංකොං සිට දකුණට ෂාම් චුන් ගඟ හරහාද, ඊසාන දෙසින් හුයිෂෝ සහ වයඹ දෙසින් ඩොන්ග්ගුවාන් ද මායිම් වන අතර ගුවැන්ෂු, ෂොංෂාන් සහ ෂුහායි සමඟ බටහිරින් හා නිරිත දෙසින් මෝය හරහා ගමන් කරයි. .

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක