හඳුන්වාදීම

ෂැංහයි යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මහ නගර සභා හතරෙන් එකකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ යැංසි හි දකුණු මෝය අසල වන අතර එය හරහා හුවාංපූ ගඟ ගලා යයි. 24.28 වන විට මිලියන 2019 ක ජනගහනයක් සිටින එය චීනයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශය වන අතර ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක