හඳුන්වාදීම

සෙවිල් යනු ඇන්ඩලූසියාවේ සහ සෙවිල් පළාතේ ස්පා Spanish ් aut ස්වයං පාලන ප්‍රජාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ නිරිත දෙසින් ග්වාඩල්කිවිර් ගඟේ පහළ කෙළවරේ ය. සෙවිල් හි නාගරික ජනගහනය 690,000 වන විට 2016 ක් පමණ වන අතර, අගනගරයේ ජනගහනය මිලියන 1.5 ක් පමණ වන අතර එය ඇන්ඩලූසියාවේ විශාලතම නගරය, ස්පා Spain ් in යේ සිව්වන විශාලතම නගරය සහ යුරෝපා සංගමයේ 30 වන ජනගහනය සහිත මහ නගර සභාව බවට පත්විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක