සියැටල් ඩබ් ඒ
එක්සත් ජනපදය

සියැටල් ඩබ් ඒ

සියැටල් හි බොඩි රබ් යනු RubPage.com හි වෙන්කරවා ගැනීමෙන් ඔබට උත්සාහ කළ හැකි දෙයකි

හඳුන්වාදීම

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වෙරළ තීරයේ ලස්සන වරාය නගරය. සියැටල් යනු වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ සහ උතුරු ඇමරිකාවේ පැසිෆික් වයඹ දිග කලාපයේ විශාලතම නගරයයි. බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහන ආදරවන්තයින්ට අනුව, සියැටල් යනු ලැයිස්තුගත ස්පා සහ ස්වාධීන සැපයුම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින පරිපූර්ණ නගරයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ජුනි අග සිට සැප්තැම්බර් මුල දක්වා