හඳුන්වාදීම

ස්ක‍්‍රැන්ටන් යනු පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පෙන්සිල්වේනියාවේ හයවන විශාලතම නගරයයි. එය ඊසානදිග පෙන්සිල්වේනියාවේ වයොමිං නිම්නයේ පිහිටි ලකවානා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය සහ විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපද දිස්ත්‍රික් උසාවිය සඳහා ෆෙඩරල් උසාවි ගොඩනැගිල්ලක් පෙන්සිල්වේනියාවේ මැද දිස්ත්‍රික්කය සඳහා සත්කාරකත්වය දරයි. 77,291 ක ජනගහනයක් සහිත එය 570,000 ක් පමණ ජනගහනයක් සිටින පීඒ මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ස්ක‍්‍රැන්ටන්-විල්ක්ස්-බැරේ-හැස්ලෙටන්හි විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි