හඳුන්වාදීම

ෂ්වේරින් යනු ඊසානදිග ජර්මානු ප්‍රාන්තයේ මෙක්ලන්බර්ග්-වෝර්පොමර්න් හි අගනුවර සහ දෙවන විශාලතම නගරයයි. එහි ජනගහනය 100,000 ක් පමණ වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක