හඳුන්වාදීම

සර්නියා යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝ හි පිහිටි නගරයක් වන අතර 2016 දී ජනගහනය 71,594 කි. එය හුරොන් විලෙහි සහ ලැම්බටන් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරයයි. ඉහළ හා පහළ මහා විල් අතර හන්දියේ නැගෙනහිර ඉවුරේ සර්නියා පිහිටා ඇති අතර, හියුරොන් විල ශාන්ත ක්ලෙයාර් ගඟට ගලා බසින අතර එය කැනඩාව-එක්සත් ජනපද දේශ සීමාව වන අතර එය කෙලින්ම මිචිගන්හි පෝර්ට් හුරොන් සිට වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක