හඳුන්වාදීම

සාඕ පවුලෝ යනු බ්‍රසීලයේ අග්නිදිග කලාපයේ මහ නගර සභාවකි. අගනගරය ඇල්ෆා ගෝලීය නගරයක් වන අතර බ්‍රසීලයේ, බටහිර අර්ධගෝලයේ සහ දකුණු අර්ධගෝලයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර ලොව විශාලතම පෘතුගීසි භාෂාව කතා කරන නගරය ද වේ.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක