හඳුන්වාදීම

සැන් සෙබස්තියන් යනු ස්පා Spain ් .යේ බාස්ක් ස්වයං පාලන ප්‍රජාවේ පිහිටි වෙරළබඩ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ ප්‍රංශ දේශ සීමාවෙන් කිලෝමීටර් 20 ක් (සැතපුම් 12 ක්) B තින් පිහිටි බිස්කේ බොක්ක වෙරළ තීරයේ ය. අගනුවර වන ගිපුස්කෝවා, 186,095 වන විට 2015 ක් වන අතර, එහි අගනුවර ප්‍රදේශය 436,500 දී 2010 දක්වා ළඟා විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක