හඳුන්වාදීම

සැන් ජුවාන් යනු එක්සත් ජනපදයේ සංස්ථාපිත නොවන භූමි ප්‍රදේශයක් වන පුවර්ටෝ රිකෝ හි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ මහ නගර සභාවයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක