හඳුන්වාදීම

සලමන්කා යනු බටහිර ස්පා Spain ් in යේ නගරයක් වන අතර එය කැස්ටිල් සහ ලියොන් ප්‍රජාවේ සලාමන්කා පළාතේ අගනුවර වේ. ටෝර්ම්ස් ගඟ අසබඩ කඳු කිහිපයක් මත නගරය පිහිටා ඇත. එහි පැරණි නගරය 1988 දී යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2018 වන විට මහ නගර සභාවේ ජනගහනය 143,978 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක