හඳුන්වාදීම

රොටර්ඩෑම් යනු නෙදර්ලන්තයේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක්. එය පිහිටා තිබෙන්නේ දකුණු ඕලන්ද පළාතේ, නියුවේ මාස් නාලිකාවේ මුඛයේ, උතුරු මුහුදේ රයින්-මියුස්-ෂෙල්ඩ් ඩෙල්ටාව දෙසටය. එහි ඉතිහාසය 1270 දක්වා දිව යයි, රොට්ටේ වේල්ලක් ඉදි කළ විට.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක