හඳුන්වාදීම

රේක්ජවක් යනු අයිස්ලන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ නිරිතදිග අයිස්ලන්තයේ, ෆැක්සාෆ්ලෙයි බොක්කෙහි දකුණු වෙරළේ ය. එහි අක්ෂාංශ 64 ° 08 ′ N වන අතර එය ස්වෛරී රාජ්‍යයක ලෝකයේ උතුරු දිග අගනුවර බවට පත්වේ. 131,136 ක ජනගහනයක් (සහ අගනුවර කලාපයේ 233,034), එය අයිස්ලන්තයේ සංස්කෘතික, ආර්ථික හා රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයකි.

  • මුදල් අයිස්ලන්ත ක්‍රානා
  • භාෂාව අයිස්ලන්ත අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක