හඳුන්වාදීම

ජෝර්ජ් කුමරු කැනඩාවේ උතුරු බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ විශාලතම නගරය වන අතර එහි ජනගහනය 86,622 කි. එය බොහෝ විට පළාතේ “උතුරු අගනුවර” හෝ සමහර විට “ස්පෘස් කැපිටල්” ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක