හඳුන්වාදීම

ප්‍රිටෝරියා යනු දකුණු අප්‍රිකාවේ පරිපාලන අගනුවරයි. එය අපීස් ගඟ හරහා ගමන් කර නැගෙනහිර දෙසට මාගලීස්බර්ග් කඳු පාමුල දක්වා පැතිරී ඇත. එය රජයේ පරිපාලන ශාඛාවේ (කේප් ටවුන් යනු ව්‍යවස්ථාදායක අගනුවර වන අතර අධිකරණ අගනුවර වන බ්ලූම්ෆොන්ටයින්) සහ දකුණු අප්‍රිකාවට විදේශ තානාපති කාර්යාලවල ආසනය ලෙස සේවය කරන රටේ අගනගර තුනෙන් එකකි.

  • මුදල් දකුණු අප්‍රිකානු සසම්භාවී
  • භාෂාව අප්‍රිකානු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක