හඳුන්වාදීම

පෝර්ට් එලිසබෙත් යනු දකුණු අප්‍රිකාවේ නැගෙනහිර කේප් පළාතේ ප්‍රධාන වරාය නගරයක් වන අතර වඩාත් ජනාකීර්ණ නගරයකි. වරාය එලිසබෙත් යනු දකුණු අප්‍රිකාවේ දෙවන විශාලතම අගනගර දිස්ත්‍රික්කය වන නෙල්සන් මැන්ඩෙලා බේ මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ආසනයයි.

  • මුදල් දකුණු අප්‍රිකානු සසම්භාවී
  • භාෂාව අප්‍රිකානු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක