හඳුන්වාදීම

පේරුජියාව යනු මධ්‍යම ඉතාලියේ උම්බ්‍රියා කලාපයේ, ටයිබර් ගඟෙන් එගොඩ වූ සහ පෙරුජියා පළාතේ අගනුවරයි. නගරය පිහිටා ඇත්තේ රෝමයට කිලෝමීටර් 164 ක් (සැතපුම් 102) උතුරින් සහ ෆ්ලෝරන්ස් සිට ගිනිකොන දෙසින් කිලෝමීටර් 148 ක් (සැතපුම් 92) දුරිනි. එය උස් කඳු මුදුනක් සහ ප්‍රදේශය වටා නිම්න වලින් කොටසක් ආවරණය කරයි. උම්බ්රියා කලාපයට මායිම්ව ඇත්තේ ටස්කනි, ලාසියෝ සහ මාර්චේ ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක