හඳුන්වාදීම

පෙරෙයිරා යනු රිසරල්ඩා හි කොලොම්බියානු දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. එය පිහිටා ඇත්තේ කොලොම්බියාවේ කෝපි නිපදවන ප්‍රදේශයක ඇන්ඩීස් කඳු පාමුල වන අතර එය නිල වශයෙන් “කෝපි අක්ෂය” ලෙස හැඳින්වේ.