හඳුන්වාදීම

සාම ගංගා රට යනු කැනඩාවේ සාම ගංගාව කේන්ද්‍ර කරගත් ඇස්පන් උද්‍යාන ප්‍රදේශයකි. එය වයඹදිග ඇල්බර්ටා සිට ඊසානදිග බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ පාෂාණ කඳු දක්වා විහිදේ. කලාපයේ යම් කොටසක් සාම ගංගා කොටස ලෙසද හැඳින්වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක