හඳුන්වාදීම

ඔස්ලෝ යනු නෝර්වේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එය ප්‍රාන්තයක් සහ මහ නගර සභාවක් වේ. වයිකිං යුගයේදී මෙම ප්‍රදේශය උතුරු දෙසින් පිහිටි ඩෙන්මාර්ක පළාතේ විකන් හි කොටසක් විය.

  • මුදල් නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන්
  • භාෂාව නෝර්වීජියානු, රොමානි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක