හඳුන්වාදීම

නියුරම්බර්ග් යනු අගනුවර වන මියුනිච් වලින් පසු ජර්මානු ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ බැවේරියා හි දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර එහි 511,628 (2016) වැසියන් එය ජර්මනියේ 14 වන විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක