හඳුන්වාදීම

නීවා යනු හුයිලා දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. එය දකුණු මැද කොලොම්බියාවේ මැග්ඩලීනා ගඟේ නිම්නයේ පිහිටා ඇති අතර එහි ජනගහනය 357,392 ක් පමණ වේ. එය දකුණු කොලොම්බියාවේ වැදගත්ම නගරවලින් එකක් වන අතර එයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ එහි උපායමාර්ගික භූගෝලීය පිහිටීමයි.