හඳුන්වාදීම

නේපල්ස් යනු 967,069 වන විට නගරයේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ 2017 ක ජනගහනයක් සහිත රෝමය සහ මිලාන් වලින් පසු කැම්පානියාවේ කලාපීය අගනුවර වන අතර ඉතාලියේ තුන්වන විශාලතම නගරය වේ. එහි පළාත් මට්ටමේ මහ නගර සභාව ඉතාලියේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත අගනගරය වේ. පදිංචිකරුවන් 3,115,320 ක් වන අතර, එය දිගින් දිගටම ගොඩනඟන ලද නාගරික ප්‍රදේශය (නේපල්ස් මෙට්‍රොපොලිටන් නගරයේ සීමාවෙන් ඔබ්බට විහිදේ) ඉතාලියේ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත අගනගරය වන අතර යුරෝපයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරවලින් එකකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක