හඳුන්වාදීම

නැන්ජිං යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ජියැන්ග්සුගේ අගනුවර වන අතර නැගෙනහිර චීන කලාපයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර දිස්ත්‍රික්ක 11 ක්, පරිපාලන ප්‍රදේශයක් කි.මී. 6,600 (වර්ග සැතපුම් 2) සහ 2,500 වන විට මුළු ජනගහනය 8,505,500 කි. අභ්‍යන්තරය නගර පවුරෙන් වට වූ නැන්ජින් ප්‍රදේශය නන්ජින් නගරයයි.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක