හඳුන්වාදීම

නැනීමෝ යනු කැනඩාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ වැන්කුවර් දූපතේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටි නගරයකි. 2016 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 90,504 කි. එය “වරාය නගරය” ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක