හඳුන්වාදීම

මියුනිච් යනු අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන බැවේරියා නගරයයි. මිලියන 1.5 ක පමණ ජනගහනයක් සහිත එය ජර්මනියේ බර්ලින් සහ හැම්බර්ග් වලට පසුව තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර එමඟින් තමන්ගේම රාජ්‍යයක් නොවන විශාලතම නගරය මෙන්ම යුරෝපා සංගමයේ 11 වන විශාලතම නගරය ද වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක